מרץ 17, 2014

מאמרים
חלק מבעלי העסקים הקטנים לא מתחברים למילה "אסטרטגיה". הם לא מבינים למה הם צריכים את זה....  סה"כ אסטרטגיה זו דרך ...דרך פעולה להגיע לחזון שמרגש אותנו מאוד הם פעילים מאוד בשטח עסוקים בכל מני משימות אבל אין דרך ברורה